راه‌های ساده برای جلوگیری از فرار کردن کودکان از مدرسه

راه‌های ساده برای جلوگیری از فرار کردن بچه‌ها از مدرسه

دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه اغلب وسوسه می‌شوند که چند قانون را زیر پا بگذارند. فرار از مدرسه در طول دوران تحصیلی ممکن است یکی از کارهایی باشد که بچه‌ها انجام می‌دهند. در حالی که فیلم کمدی “روز تعطیلی…