غذاهایی که سرشار از پتاسیم هستند

غذاهایی که سرشار از پتاسیم هستند

چرا پتاسیم یک ماده مغذی مهم در رژیم غذایی کودک است و چه غذاهایی حاوی پتاسیم زیاد می‌باشند؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر سطح پتاسیم در بدن فرزند شما خیلی زیاد یا خیلی پایین باشد؟