راه های بهبود حافظه کودکان

راه های بهبود حافظه کودکان

آیا کودک شما در حین انجام یک کار، به سختی می تواند چیز دیگری را به خاطر بسپارد؟ به عنوان مثال، شما در حال درست کردن ماکارونی با هم هستید و کودک خود را مسئول درست کردن…