اثرات مخرب فریاد کشیدن بر سر کودکان

چرا فریاد کشیدن می‌تواند برای کودکان مضر باشد؟

در طی چند سال گذشته مطالعات زیادی در مورد اثرات مخرب کتک زدن بچه‌ها انجام شده است، اما اطلاعات کمی در مورد اثرات مخرب فریاد کشیدن بر سر کودکان وجود دارد. با این حال، آخرین تحقیقات نشان…